Retningslinier og etiske regler for Grundejerforeningen Angola’s hjemmeside

 

 

Formålet med hjemmesiden

Siden er tænkt som videndatabase for alle beboere på Angolavej, samt værdifuld information for personer, der påtænker at købe hus på vejen, samtidig med at der helt naturligt tages hensyn til privatlivets fred. Indholdet af hjemmesiden bør derfor nøje overvejes, da denne repræsenterer alle vejens beboere.

 

 

Regler for hjemmesiden

Nedenstående retningslinier og etiske regler for grundejerforening Angola’s hjemmeside er udarbejdet således, at grundejerne er sikret at de ting, som der lægges ud på hjemmesiden ikke er i strid med beboernes individuelle ønsker.

 

Det vil altid være sådan, at nogle mennesker intet har imod at lade sig ”udstille”, hvor andre ikke ønsker dette. Det vil bestyrelsen selvfølgelig respektere og tage hensyn til. Er dette ikke muligt, bør vi slet ikke have nogen hjemmeside, for hvad er så formålet med denne.

 

Alt hvad der lægges på hjemmesiden skal være i overensstemmelse med retningslinier og etiske regler for g/f Angolavejs hjemmeside:

 

·        Det vil altid være enhver beboers ret, at undlade at blive omtalt på hjemmesiden

·        Billeder af beboere må ikke lægges ud på hjemmesiden, når beboeren skriftligt har frabedt sig dette – hvorefter det gælder generelt og for alle former for billeder – herunder gruppebilleder. 

·        Omtale af beboere må kun ske med beboerens skriftlige accept.

 

 

 

Godkendelser for hvad der bliver lagt ud på hjemmesiden

Alle grundejerforeningens beboere kan stille forslag til nye initiativer til hjemmesiden.

 

Ingen har bemyndigelse til at lægge ting på hjemmesiden, før der foreligger godkendelse fra bestyrelsen.

 

Webmaster

Grundejerforeningens bestyrelse udnævner en Webmaster. Webmasterens opgave - i denne henseende vil være - at lægge de ting på hjemmesiden, som bestyrelsen har godkendt, og som i øvrigt overholder/følger de retningslinier/etiske regler, som ligger til grund for hjemmesiden.

 

Webmasteren har ingen bemyndigelse til at lægge ting på hjemmesiden, inden at der foreligger godkendelse fra bestyrelsen.

 

 

Juridiske spilleregler for en hjemmeside

Sanktioner

Som udgangspunkt vil overtrædelse af ovenstående regler medføre, at bestyrelsen beder Webmasteren om straks at fjerne de pågældende sider fra hjemmesiden.

 

 

Ophavsret mm.

Alle informationer der lægges på hjemmesiden skal overholde danske og internationale love, herunder ophavsretsloven (f.eks.) i forhold til gengivelse af tekster og fotos samt anvendelse af programmer og straffeloven (injurier, æreskrænkelse, opfordring til lovovertrædelser, racisme mv.). Der henvises til yderligere information om reglerne under de relevante love.