Ovenstående er de gældende vedtægter med ændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 9.2.1990 og den ekstraordinære generalforsamling 14.3.1990.